Gói cước dịch vụ EmailQuản trị thông minh, tốc độ gửi vượt trội, đăng nhập tại bất kỳ đâu

Vmail 1

 • 30
 • 30GB
 • 1
 • 24/7

Vmail 2

 • 50
 • 50GB
 • 1
 • 24/7

Vmail 3

 • 80
 • 80GB
 • 1
 • 24/7

Vmail 4

 • 120
 • 120GB
 • 1
 • 24/7

Vmail 5

 • 300
 • 300GB
 • 1
 • 24/7

VIPmail1

 • Unmited
 • 100 Gb
 • 1 Gb
 • 24/7

VIPmail2

 • Unlimited
 • 200 Gb
 • 1 Gb
 • 24/7

VIPmail3

 • Unlimited
 • 400 Gb
 • 1 Gb
 • 24/7