Gói cước dịch vụ EmailQuản trị thông minh, tốc độ gửi vượt trội, đăng nhập tại bất kỳ đâu

Vmail 1

 • 30
 • 30GB
 • 1
 • 24/7

Vmail 2

 • 60
 • 60GB
 • 2
 • 24/7

Vmail 3

 • 90
 • 90GB
 • 1
 • 24/7

Vmail 4

 • 150
 • 150GB
 • 02
 • 24/7

Vmail 5

 • 300
 • 300GB
 • 02
 • 24/7

VIPmail1

 • Unlimited
 • 100 Gb
 • 1 Gb
 • 24/7

VIPmail2

 • Unlimited
 • 200 Gb
 • 1 Gb
 • 24/7

VIPmail3

 • Unlimited
 • 400 Gb
 • Tùy Chỉnh
 • 24/7

VNPT EmailHệ thống máy chủ Mail dùng riêng độc lập của VNPT là giải pháp tối ưu cho nhu cầu sử dụng số lượng Email lớn, thường xuyên