Bảng giá tên miền Việt Nam

Tên miền Phí khởi tạo Phí DV khởi tạo (Chưa có VAT) Phí duy trì / năm Phí DV duy trì (Chưa có VAT) Transfer
.vn 200.000₫ 80.000₫ 350.000₫ 105.000₫ Miễn phí
.com.vn/ .net.vn/ .biz.vn 200.000₫ 80.000₫ 250.000₫ 75.000₫ Miễn phí
.info.vn/ .gov.vn/ .edu.vn/ .pro.vn/ .int.vn/ .ac.vn/ .health.vn 120.000₫ 48.000₫ 150.000₫ 45.000₫ Miễn phí

Bảng giá tên miền Quốc tế

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì / năm Transfer
.name Miễn phí 240.000₫/năm 240.000₫/năm
.us Miễn phí 250.000₫/năm 240.000₫/năm
.com/ .eu Miễn phí 260.000₫/năm 240.000₫/năm
.com/ .eu Miễn phí 260.000₫/năm 260.000₫/năm
.info Miễn phí 300.000₫/năm 240.000₫/năm
.tel Miễn phí 330.000₫/năm 330.000₫/năm
.net/ .biz Miễn phí 340.000₫/năm 240.000₫/năm
.in Miễn phí 440.000₫/năm 440.000₫/năm
.mobi Miễn phí 460.000₫/năm 450.000₫/năm
.me/ .asia/ .pro Miễn phí 520.000₫/năm 520.000₫/năm
.academy Miễn phí 600.000₫/năm 590.000₫/năm
.co Miễn phí 650.000₫/năm 650.000₫/năm
.ws/ .shop Miễn phí 720.000₫/năm Miễn phí
.ws/ .shop Miễn phí 720.000₫/năm 640.000₫/năm
.tv Miễn phí 1.050.000₫/năm 1.050.000₫/năm

Bảng giá tên miền Hành chính

Tên miền Phí khởi tạo Phí DV khởi tạo (Chưa có VAT) Phí duy trì / năm Phí DV duy trì (Chưa có VAT) Transfer
.angiang.vn/ .bacgiang.vn/ .backan.vn/ .bacninh.vn/ .baria-vungtau.vn/ .bentre.vn/ .binhdinh.vn/ .binhduong.vn/ .binhphuoc.vn/ .binhthuan.vn/ .camau.vn/ .cantho.vn/ .caobang.vn/ .daklak.vn/ .daknong.vn/ .danang.vn/ .dienbien.vn/ .dongnai.vn/ .dongthap.vn/ .gialai.vn/ .hagiang.vn/ .haiphong.vn/ .hanam.vn/ .hanoi.vn/ .hatinh.vn/ .haugiang.vn/ .hoabinh.vn/ .hungyen.vn/ .khanhhoa.vn/ .kiengiang.vn/ .kontum.vn/ .laichau.vn/ .lamdong.vn/ .langson.vn/ .laocai.vn/ .longan.vn/ .namdinh.vn/ .nghean.vn/ .ninhbinh.vn/ .ninhthuan.vn/ .phutho.vn/ .phuyen.vn/ .quangbinh.vn/ .quangnam.vn/ .quangngai.vn/ .quangninh.vn/ .quangtri.vn/ .soctrang.vn/ .sonla.vn/ .tayninh.vn/ .thaibinh.vn/ .thainguyen.vn/ .thanhhoa.vn/ .thanhphohochiminh.vn/ .thuathienhue.vn/ .tiengiang.vn/ .travinh.vn/ .tuyenquang.vn/ .vinhlong.vn/ .vinhphuc.vn/ .yenbai.vn 120.000₫ 48.000₫ 150.000₫/năm 45.000₫ Miễn phí

Bảng giá tên miền Mở rộng

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì / năm Transfer
.dance Miễn phí 240.000₫/năm Miễn phí Đăng ký

Lợi ích khi đăng ký tên miềnVNPT là nhà đăng ký tên miền quốc tế trực thuộc ICANN tại Việt Nam và đồng thời là nhà cung cấp tên miền quốc gia “.VN” được VNNIC công nhận