Gói cước dịch vụ HostingNơi lý tưởng cho website của bạn Nhanh, ổn định, nhiều sự lựa chọn

25%

Medium

 • 1 GB
 • 30 GB
 • 1
 •  2
 • 15
 • 15
 • 2
 • 120.000
25%

Advanced

 • 2,5 GB
 • 60 GB
 • 1
 •  4
 • 25
 • 25
 • 5
 • 240.000

Pro

 • 5 GB
 • 90 GB
 • 1
 •  6
 • 40
 • 40
 • 10
 • 390.000

PROFESSIONAL

 • 07 GB
 • 150 GB
 • 1
 •  8
 • 60
 • 60
 • 15
 • 750.000
25%

Reseller A

 • 20 GB
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Unlimited
25%

Reseller B

 • 40 GB
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Unlimited
25%

Reseller C

 • 70 GB
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Unlimited
25%

Reseller D

 • 100GB
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Unlimited