Gói dịch vụ Dedicate ServerQuản trị thông minh, tốc độ gửi vượt trội, đăng nhập tại bất kỳ đâu

Supper Micro 1

 • Super Micro
 • Intel® Xeon® Processor E5-2683 v3
 • 2 x 240 GB SSD Enterprise
 • 16 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

Supper Micro 2

 • Super Micro
 • Intel® Xeon® Processor E5-2695 v3
 • 2 x 240GB SSD Enterprise
 • 32 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

Supper Micro 3

 • Super Micro
 • Intel® Xeon® Processor E5-2695 v3
 • 2 x 480GB SSD Enterprise
 • 64 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

Supper Micro 4

 • Super Micro
 • 2 x E5-2620
 • 2 x 300GB SAS
 • 8 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

Supper Micro 5

 • Super Micro
 • Intel® Xeon® Processor E5 2670
 • 2 x 240GB SSD Enterprise
 • 16 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

HPE 1

 • HPE
 • 2 x Intel Xeon E5-2620
 • 2 x 300GB SAS
 • 8 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

HPE 2

 • HP
 • Intel® Xeon® Processor E5-2680 v3
 • 2 x 480GB SSD Enterprise
 • 16 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

HPE 3

 • HP
 • Intel® Xeon® E5-2683 v3
 • 2 x 480GB SSD Enterprise
 • 32 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

DELL 1

 • DELL
 • 2 x Intel® Xeon® X5670
 • 2 x 240GB SSD Enterprise
 • 16GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

DELL 2

 • DELL
 • Intel® Xeon® E5-2670
 • 2 x 240GB SSD Enterprise
 • 32 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

DELL 3

 • DELL
 • Intel® Xeon® Processor E5-2680v2
 • 2 x 480GB SSD Enterprise
 • 32 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

IBM 1

 • IBM
 • Intel® Xeon® Processor E5-2683 v3
 • 2 x 240GB SSD Enterprise
 • 32 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

IBM 2

 • IBM
 • Intel® Xeon® Processor E5-2695 v3
 • 2 x 480GB SSD
 • 32 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

IBM 3

 • IBM
 • 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2695 v3
 • 2 x 480GB SSD + 2 x 240GB SSD
 • 64 GB
 • 100 Mbps
 • Không giới hạn
 • 01
 • 24/7

VNPT ServerMáy chủ dùng riêng độc lập của VNPT là giải pháp tối ưu cho nhu cầu sử dụng số lượng người dùng lớn, cấu hình mạnh mẽ, thường xuyên