Gói cước dịch vụ SSLDịch vụ VNPT SSL tạo dựng niền tin, nâng cao thương hiệu cho website. VNPT SSL mang tới tiêu chuẩn an ninh, cung cấp bảo mật và mã hóa các thông điệp trao đổi giữa trình duyệt và Server.

Alpha Standard

 • Miễn phí
 • 256 bits
 • Tên miền
 • 1
 • Không
 • 10.000$
 • 1-3 năm
 • 24/7

DV Standard

 • Miễn phí
 • 256 bits
 • Tên miền
 • 1
 • Không
 • 10.000$
 • 1-3 năm
 • 24/7

OV Standard

 • Miễn phí
 • 256 bits
 • Tên miền
 • 1
 • 10.000$
 • 1-3 năm
 • 24/7

EV Standard

 • Miễn phí
 • 256 bits
 • Tổ chức
 • 1
 • 1.250.000$
 • 1-3 năm
 • 24/7

Alpha WildCard

 • Miễn phí
 • 256 bits
 • Tên miền
 • 1
 • Không
 • 10.000$
 • 1-3 năm
 • 24/7

DV WildCard

 • Miễn phí
 • 256 bits
 • Tên miền
 • 1
 • Không
 • 10.000$
 • 1-3 năm
 • 24/7

OV WildCard

 • Miễn phí
 • 256 bits
 • Tên miền
 • 1
 • 10.000$
 • 1-3 năm
 • 24/7

TÍNH NĂNG VNPT SSL

Tính năng Alpha SSL Standard Alpha SSL WildCard DV SS Standard DV SS WildCard OV SSL Standard OV SSL WildCard EV SSL Standard
Độ tin cậy * * ** *** *** *** ****
Hiển thị ổ khóa Ổ khóa màu xanh lá cây Ổ khóa màu xanh lá cây Ổ khóa màu xanh lá cây Ổ khóa màu xanh lá cây Ổ khóa màu xanh lá cây Ổ khóa màu xanh lá cây Ổ khóa màu xanh lá cây
Thanh địa chỉ mầu xanh https://domain/ https://domain/ https://domain/ https://domain/ https://domain/ https://domain/ Tên tổ chức https://domain/
Tên miền được cấp 1 Không giới hạn Subdomain 1 Không giới hạn Subdomain 1 Không giới hạn Subdomain 1
Độ dài khóa 2048bits 2048bits 2048bits 2048bits 2048bits 2048bits 2048bits
Thời hạn đăng ký – gia hạn 1-3 năm 1-3 năm 1-3 năm 1-3 năm 1-3 năm 1-3 năm 1-2 năm
Chính sách bảo hiểm $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $1,250,000 $1,250,000 $1,500,000
Thời gian cấp phát 1 ngày 1 ngày 1 ngày 1 ngày 1-3 ngày 1-3 ngày 5-7 ngày
Hỗ trợ khách hàng 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7